logo

Loading
 • HIDRAULIKA TÖMLŐK GYÁRTÁSA
main_top

Helyszíni javítás


Kollegáink nagy szakmai gyakorlattal rendelkeznek a hidraulika rendszerek hibakeresésében javításában felújításában, szervizautóink pedig állandó készültségben állnak, hogy a helyszíni hibaelhárítást a lehető leghamarabb meg tudjuk kezdeni.

Munkánkkal a hidraulika, és a gépépítés területein nyújtunk segítséget a műszaki berendezéseket gyártó, üzemeltető vagy javító, karbantartó szakembereknek. Tervezéssel, szaktanácsadással, hidraulikus elemek forgalmazásával, gyártással és kivitelezéssel állunk a megbízók rendelkezésére.

Termékeinket és szolgáltatásainkat széles választékban kínáljuk. Megbízhatóságunkat az eddig elvégzett munkáink, referenciáink és állandó ügyfélkörünk is bizonyítják. Szükség esetén az általunk értékesített termékek, berendezések, telepített rendszerek garanciális és azon túli szerviz szolgálatát is ellátjuk műhelyünkben vagy helyszíni kiszállással.


Mit vállalunk?

Német minőség magyar árakon!

Cégünk a hidraulika teljes palettájával foglalkozik, mindent javítunk ami hidraulikával működik, legyen az ipari vagy mobil hidraulika.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a megrendelő igényeit kielégítsük betartva a vállalati előírásokat és szabályokat.


Kérem tekintse meg eddigi referenciáinkat a REFERENCIÁINK menüpont alatt!


Óradíjaink a következők:


Elő- és utómunka telephelyünkön: 6 800 Ft/óra + áfa.


Helyszini javítás Ft/óra + ÁFA
Hétköznap 8.00-16.00 óra között gépszerelő 6 800
szerviztechnikus 8 000
szervizmérnök 12 500
Hétköznap 16 óra után gépszerelő 8 840
szerviztechnikus 10 400
szervizmérnök 16 250
Munkaszüneti napokon gépszerelő 10 200
szerviztechnikus 12 000
szervizmérnök 18 750

Próbapadi mérés: 9 000 Ft/óra + áfa.


Esztergálás csúcsesztergán: 6 800 Ft/óra + áfa.

Esztergálás EE800: 8 000 Ft/óra + áfa.

Esztergálás CNC esztergával KNUTH 410: 8 000 Ft/óra + áfa.

Esztergálás CNC esztergával FAT TUR 710: 10 200 Ft/óra + áfa.


Hegesztés AWI géppel: 6 800 Ft/óra + áfa.

Hegesztés CO2 géppel: 6 800 Ft/óra + áfa.


Marás szerszámmarógépen: 6 800 Ft/óra + áfa.

Marás univerzális marógépen: 8 000 Ft/óra + áfa.


Utazási költség szervizautóval 150 Ft/km + áfa.

Utazással töltött idő munkadija 3 400 Ft/óra + áfa.


Szállásköltség, bérlési díj, stb. a felmerült igények alapján.


 1. Az árak a Fabion Kft. által végzett munkákra érvényesek.
 2. Tervezett szervizszolgáltatás esetén előzetes ajánlatot adunk, a becsült ráfordítások alapján történik.
 3. Sűrgős szervizszolgáltatás esetén a költségek elszámolása munkalap alapján történik.
 4. A szolgáltatásokhoz felhasznált anyagokat a mindenkori érvényes listaáraink szerint számlázzuk. Külföldről történő sürgős anyagrendelés esetén sürgösségi felárat alkalmazunk.
 5. Szolgáltatási feltételeink az alábbiak.

Szervizszolgáltatási feltételek

 1. Előre nem látható költségek
  1. Külső munkáknál az önhibánkon kívül keletkezett várakozási időt, valamint a munka előkészítéséhez szükséges időt munkaidőnek számítjuk fel.
  2. A szerelők beosztása és kiküldetése a szolgáltatás típusának függvényében történik.
 2. A megrendelő közreműködése
  1. A megrendelőnél végzett szervizszolgáltatás során a szerelés helyszínén a megrendelő köteles gondoskodni a munkavédelmi előírások által előírt személyi és tárgyi védelemről, beleértve a helyi biztonsági előírásokról szóló felvilágosítást is.
  2. A megrendelőnél végzett bármilyen jellegű szervizszolgáltatásunk során - garanciális munkák esetén is - a megrendelő saját költségére és felelősségére közreműködik: - továbbá segítik a szerelési anyagok helyszínre szállításánál, az alkatrészek és anyagok káros behatások elleni védelménél. az alkatrészek tisztításánál, - az üzembe helyezésnél és a próbabeüzemelés előkészítésénél, illetve végrehajtásánál. - Ezenkívül a szerelő személyzet részére, valamint a szerszámok tárolásához zárható szekrényt biztosít, - valamint rendelkezésre bocsát minden, a szerelés elvégzéséhez nélkülözhetetlen műszaki és egyéb információt: a szerelési munkálatokhoz szükséges segéderőt a megfelelő számban és meghatározott időre, a szükséges készülékeket, nehéz szerszámokat (pl. emelő stb.) közszükségleti tárgyakat és segédanyagokat.
  3. A megrendelő a 2.2 pont szerinti együttműködésével lehetővé teszi, hogy munkálatokat szerelő személyzetünk késedelem nélkül megkezdhesse, illetve befejezze. Amennyiben a megrendelő a fenti követelményeknek nem vagy csak részben tesz eleget, a megrendelőhöz tartozó tevékenységeket jogosultak vagyunk a megrendelő költségére elvégezni.
 3. Teljesítési határidő
  A teljesítésre megjelölt határidő arányosan meghosszabbodik, ha a munkálatokat fel nem róható körülmények akadályozzák. A munkák ilyen elhúzódásából származó költségek a megrendelőt terhelik.
 4. Kárfelelősség
  1. Az olyan gépeken vagy berendezéseken végzett szerelési, illetve üzembe helyezési munkálatoknál, melyeknél a szolgáltatásunk a gép vagy a berendezés csak egy részére terjed ki, a megrendelő felel az üzembe helyezésért. A szerelés, illetve üzembe helyezés előtt szerelőinket tájékoztatni kell a tárgyi berendezésén felelős személy kilétéről.
  2. Amennyiben az általunk használt gépek, készülékek, szerszámok vagy alkatrészek a szerelési helyen Önhibánkon kívül megsérülnek, elvesznek stb., a bekövetkezett kárt a megrendelő viseli.
 5. Átvétel
  1. Szervizszolgáltatásunk befejezésével - beleértve a sikeres próbaüzemelést is -megrendelő a részére megküldött értesítésünk alapján köteles a szolgáltatásunk mind minőségileg, mind mennyiségileg átvenni, valamint a költségeket megtéríteni.
  2. A megrendelő a részteljesítést csak akkor köteles elfogadni, ha a szolgáltatás megosztható. Az átvétel során észlelt hibákat, eltéréseket saját költségünkre kötelesek vagyunk kijavítani, kivéve, ha azok a megrendelő mulasztására, illetve felelősségére vezethetők vissza. Bármilyen hiba, eltérés esetén a megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg abban az esetben, ha a hiba elhárítására írásbeli kötelezettséget vállalunk. Részegységek szervizelése esetén az egész gép működéséért nem vállalunk felelősséget, csak a javított egységek működésre vonatkozik az átvétel.
  3. A mennyiségi és a minőségi átvétellel kapcsolatos vállalást (megegyezést) írásba kell foglalni.
 6. Megrendelő átvételi kérelme
  1. Ha a megrendelő az átvételi kötelezettségének nem vagy késedelmesen tesz eleget, szerződésszegést követ el. Az átvételi késedelemből származó kárunkat, illetve a tárolási (őrzési) költségünket a megrendelő köteles megtéríteni. A megrendelő úgy viseli a dolog megsemmisülésének, elvesztésének vagy megrongálásának veszélyét, mintha a teljesítést elfogadta volna.
  2. Az átvétel indokolatlan elhúzódása esetén a megrendelőt írásban felszólíthatjuk arra, hogy átvételi és fizetési kötelezettségének az értesítésben meghatározott időn belül tegyen eleget, valamint a megjelölt eszköz elszállításáról e határidőn belül gondoskodjon. Ezenkívül jogosultak vagyunk arra is, hogy- az előzetes írásbeli felhívásunk alapján az értékből és a mennyiségből befolyt összeg, illetőleg a felhasznált eszköz, berendezés ellenértéke elsődlegesen az addig felmerült költségeink rendezésére szolgál.

Jól felszerelt műhelyautóval rendelkezünk!


Kiszálláskor az alábbiakat tudjuk elvégezni:

 • Hibakeresés
 • Javítás
 • Akkumlátor töltés
 • Telepítés
 • Csőszerelés
 • Nyomás és folyadékmennyiség mérés teszterrel


Műhely autó

Visszalépés
main_top